اعضای هیات مدیره

خانهاعضای هیات مدیره

hassanzadeh

افسانه حسن زاده مقدم

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  • ۰۹۱۲۲۵۷۲۷۰۷
dehhabeh

نگین ده حبه

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرگانی
  • ۰۹۱۲۱۸۶۱۱۶۲