مشاوره، آموزش و خدمات پس از فروش مرتبط با فعالیتهای شرکت

خانهمشاوره، آموزش و خدمات پس از فر...

موفقیت در اجرای صحیح مدیریت خرید در گرو بررسی دقیق عوامل و متغیرهای زیر می باشد:

الف) چه چیزی:

قبل از هر اقدام عملی برای خرید، لازم است مشخصات و نوع کالایی که باید خریداری شود، مشخص گردد که اینکار از طریق بررسی و کسب نظرات شفاهی یا مکتوب واحد یا واحدهای درخواست کننده و نیز سایر واحدهایی که بطور مستقیم درگیر با کالاهای مذکور هستند از قبیل واحدهای تولید، بازاریابی، فروش و … صورت می پذیرد.

ب) چه زمانی:

موفقیت در امر خرید تا حدود زیادی به مناسب بودن زمان خرید بستگی دارد، از این رو باید زمان دقیقی که کالا  باید خریداری و در اختیار واحدهای درخواست کننده قرار گیرد و نیز فواصل زمانی خریدهای فعلی و آتی سازمان،  برای مدیران خرید و کارپردازان سازمان، مشخص  گردد.

ج) چه منبعی :

واحدهای خرید معمولاً بدنبال یافتن منابع مطمئن و قابل اعتمادی برای خریدهای خود می باشند و این موضوع از حساسیت خاصی برای سازمان برخوردار است زیرا علاوه بر تأثیر مستقیمی که بر فرآیند خرید و متغیرهای آن مثل قیمت و کیفیت دارد، در کاهش هزینه های زمانی و حتی قیمت و کیفیت و …(در خریدهای آتی سازمان بعنوان یک مزیت نسبی) نیز نقش دارد. بر همین مبنا سازمانها تلاش می کنند منبعی مناسب برای خریدهای مداوم و تکراری خود انتخاب نمایند.

کارشناسان متعهد و متخصص شرکت تدوین صنعت ایرسا شما را در کلیه ی مراحل دست یابی به انتخابی مناسب و مقرون به صرفه، برپایه ی استانداردهای ملی و بین المللی در کوتاه ترین زمان ممکن و از منابع قابل اعتماد همراهی می نمایند و این همراهی قدم به قدم تا رفع نیاز احتمالی در خصوص آموزش در بکارگیری کالا/خدمات و یا خدمات پس از فروش ادامه خواهد داشت .