ایرسا 24
ایرسا 23
Path-1721
Path-4-min
Path-6
Path-5-2

شرکت با مسئولیت محدود

مدیریت زنجیره تامین کالا.

نفت ، گاز ، پتروشیمی ، پالایشگاه ، آب و فاضلاب ، نیروگاه

مشاوره و آموزش

اصول خدمات

در مشتری مداری نوین همیشه حق با مشتری نیست!

شنیده‌ایم که همیشه حق با مشتری است اما باید گفت لزوماً همیشه حق با مشتری نیست، گاهی مشتری واقعاً درخواستی ناحق و یا غیر معقول دارد اما کسب رضایت مشتری وظیفه ماست که حتی اگر لازم است به او جواب منفی بدهیم بازهم با احترام و با بهترین روش آن را مطرح کنیم.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺰء ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. ما بر این باوریم که از دیدگاه ﻣﺸﺘﺮی، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ در وی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار است و در واقع ﻫﻢ ردﯾﻒ رﺿﺎﯾﺖ مشتری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می آید،  بنابراین ﻫﺮ ﭼه  ادراک ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪمت ارائه شده  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ و وﻓﺎداری ایشان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﯾﺪ مجدد آنان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

گر چه متقاضی خرید به نوعی خود متخصص است، ما وظیفه ی خود می دانیم که در مسیر نیاز سنجی، انطباق با استاندارهای ملی و بین المللی، استخراج منابع معتبر کیفی، تسهیل در تصمیم گیری و تسریع در دست یابی به نتیجه ی مطلوب ،در کنار او باشیم تا از هدر رفتن نیرو و زمان جلوگیری کرده و درنهایت توان پیش‌بینی ،ارزشیابی بهینه و انتخاب مقرون به صرفه را برای مشتری فراهم سازیم .

فرآیند نظارت، یکی از با اهمیت ترین جریاناتی است که هرسازمان برای تضمین بقاء واطلاع ازکیفیت عملکرد واجرای دقیق برنامه های خود به آن نیازمند است ،اطلاعات بدست آمده ازفرآیند نظارت به عنوان بازخورد، ضمن ایجاد هوشیاری درمدیران به صحت وسلامت جریان عملکرد وفعالیتهای سازمان کمک قابل توجهی مینماید. این واقعیت ما را بر آن داشته است تا به صورت مستمر دستورالعمل های کاری خود را با جدید ترین استانداردهای دنیا به روز، نقد سازنده ی مشتریان خود را به صورت دقیق بررسی و در رفع کاستی های خود کوشا باشیم .

اصول ما در مشتری مداری

سوابق

لیست پروژه های ما

 • نام پروژهکارفرما
  طرح تأمین و انتقال آب به مناطق گرمسیریتوسعه منابع آب و نیروی ایران
  طرح انتقال آب زابل به زاهدانتوسعه منابع آب و نیروی ایران
  طرح آبرسانی به دشت آزدگان و شهرهای جنوبی و مرکزی استان خوزستان ( غدیر شمالی )آب و برق خوزستان
  طرح آبرسانی به دشت آزدگان و شهرهای جنوبی و مرکزی استان خوزستان ( غدیر جنوبی )آب و برق خوزستان
  انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب – استان کرمانتأمین و انتقال آب خلیج فارس
  طرح آبرسانی خلیج فارستأمین و انتقال آب خلیج فارس
  طرح انتقال آب ارس به دشت های مرندآب منطقه ای آذربایجان شرقی
  انتقال آب به اراضی دشت سیستانجهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

 • نام پروژهکارفرما
  احداث پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارسملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  احداث پالایشگاه آبادانملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  احداث پالایشگاه اصفهانملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  پالایشگاه نفت بندر عباسپالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
  پالایشگاه پارسیان سپهرپالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
  پتروشیمی لاوانملی صنایع پتروشیمی
  پتروشیمی پارس فنلملی صنایع پتروشیمی
  پتروشیمی برزویهملی صنایع پتروشیمی
  پتروشیمی مرجانملی صنایع پتروشیمی
  پتروشیمی مهرملی صنایع پتروشیمی
  پتروشیمی دناملی صنایع پتروشیمی
  پتروشیمی پارس جنوبی پروژه توربین گاز(NGT-70)ملی صنایع پتروشیمی
  پتروشیمی بوشهرملی صنایع پتروشیمی
  شیرین سازی برش سبک نفتا در پتروشیمی بوعلی سیناملی صنایع پتروشیمی
  پتروشیمی عسلویه – دی پلیمرآرینملی صنایع پتروشیمی
  پالایشگاه گاز بید بلند خیلج فارسملی صنایع پتروشیمی
  پالایشگاه کنگانملی صنایع پتروشیمی
  پالایشگاه نفت خام فوق سنگین قشمبهین پالایش نفت قشم
  پتروشیمی صدفملی صنایع پتروشیمی

 • نام پروژهکار فرما
  مخازن گسترش اسکله شهید رجاییسازمان بنادر و دریانوردی
  نیروگاه عسلویهتولید برق عسلویه مپنا
  نیروگاه سیکل ترکیبی شیروانمپنا/ وزارت نیرو
  احداث ایستگاه های تقلیل فشارگاز نیروگاه بندر عباسمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
  احداث ایستگاه در نیروگاه انرژی گستر قشمسرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

 • نام پروژهکار فرما
  خط انتقال گاز۴۲ اینچ دامغان – کیاسر- نکاء- ساریمهندسی و توسعه گاز ایران
  پروژه انتقال گاز ۳۶ اینچ کوهدشت – خرم آبادمهندسی و توسعه گاز ایران
  گاز رسانی به روستاهای بخش سیمکان جهرممهندسی و توسعه گاز ایران
  پروژه گاز رسانی ۱۶اینچ تربت حیدریه – کاشمرمهندسی و توسعه گاز ایران
  تاسیسات ایستگاهی خط ۴۸ اینچمهندسی و توسعه گاز ایران
  خط انتقال گاز نهم سراسریمهندسی و توسعه گاز ایران
  گازرسانی ۱۲ اینچ سربیشه – نهبندانمهندسی و توسعه گاز ایران
  گاز رسانی ۲۴ اینچ بافقمهندسی و توسعه گاز ایران
  خط تغذیه ۱۶ اینچ امامزاده هاشم – پلورمهندسی و توسعه گاز ایران
  خط انتقال گاز ۵۶ اینچ بید بلند – اهوازمهندسی و توسعه گاز ایران
  خط انتقال گاز ۲۴ اینچ دوراهی دشتک به زابلمهندسی و توسعه گاز ایران
  انشعاب ۳۰ اینچ انتهای خط هفتم سراسریمهندسی و توسعه گاز ایران
  خط انتقال گاز ۳۰ اینچ صنایع فولاد بوتیای ایرانیانمهندسی و توسعه گاز ایران
  گاز رسانی شهر تبریزگاز استان آذربایجان شرقی
  گاز رسانی منطقه ویژه لامردگاز استان فارس
  مجتمع فولاد ذوب آهن پاسارگادگاز استان فارس
  ایستگاه تقویت فشار گاز قممنطقه ۳ عملیات انتقال گاز
  گاز رسانی استان زنجانگاز استان زنجان
  گاز رسانی استان قزوینگاز استان قزوین
  گاز رسانی استان همدانگاز استان همدان
  گاز رسانی تویسرکانگاز استان همدان
  گاز رسانی استان سمنانگاز استان سمنان
  گاز رسانی قشمگاز استان هرمزگان
  گاز رسانی نیروگاه انرژی گستر غدیر قشمگاز استان هرمزگان
  گاز رسانی استان کرمانگاز استان کرمان
  گاز رسانی استان گیلانگاز استان گیلان
  گاز رسانی قمگاز استان قم
  گاز رسانی استان اصفهانگاز استان اصفهان
  خطوط انتقال منطقه ۷ عملیات انتقال گازانتقال گاز ایران

 • نام پروژهکار فرما
  منطقه عملیاتی نار و کنگاننفت مناطق مرکزی ایران
  منطقه عملیاتی پارسیاننفت مناطق مرکزی ایران
  منطقه عملیاتی آغار و دالاننفت مناطق مرکزی ایران
  منطقه عملیاتی خانگیران – سرخسنفت مناطق مرکزی ایران
  میدان نفتی فروزانمهندسی و توسعه نفت
  طرح توسعه میادین نفتی آزادگان شمالی و جنوبیمهندسی و توسعه نفت
  ساخت مخازن فلزی پایانه های نفتی قشممهندسی و توسعه نفت
  تعویض خط لوله نفت خام مارونخطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • نام پروژهکار فرما
  فاز۲۲،۲۳،۲۴ پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس
  فاز ۲۰،۲۱ پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس
  فاز ۱۷،۱۸ پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس
  فاز ۱۵،۱۶ پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس
  فاز ۱۳،۱۴ پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس
  فاز ۱،۲ پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس
  ساخت اسپول های فاز ۱۶ پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس

منابع ما