مواد مصرفی جوشکاری

خانهمواد مصرفی جوشکاری

مواد مصرفی جوشکاری

مواد مصرفی – نقاط تماس، نازل و پخش کننده های گاز – نقش مهمی در فرآیند جوشکاری دارد و می تواند بر بهره وری، هزینه ها و کیفیت جوش تأثیر بگذارد. بسیاری از عوامل در انتخاب مواد مصرفی تأثیر گذار است، از جمله دستورالعمل، بودجه موجود و… .

از آنجا که مواد مصرفی با کیفیت بالا معمولا هزینه بیشتری نسبت به مواد با کیفیت پایین دارند، برخی ممکن است مواد مصرفی در عملیات جوشکاری را به عنوان مکانی برای صرفه جویی در هزینه مشاهده کنند، با این حال هزینه بالای مواد اولیه فقط بخشی از ماجراست. از آنجایی که مواد مصرفی هزینه ای مداوم در فرایند جوشکاری می باشد شرکت ها باید منافع بلند مدت را در نظر بگیرند و با انتخاب ومصرف مواد با کیفیت می توانند صرفه جویی لازم را داشته باشند .