تجهیزات بازرسی فنی ، کنترل کیفی و تستهای غیر مخرب

خانهتجهیزات بازرسی فنی ، کنترل کیف...

تجهیزات بازرسی فنی

نیاز به بازرسی

مهندسین جهت ارزیابی خواص یک ماده از آزمون های استاندارد بر روی نمونه های آماده شده استفاده می کنند . اطلاعاتی بسیار ارزشمند شامل ویژگی های کششی، فشاری، برش و تاثیر مواد از این آزمایشات حاصل می شود، اما چنین آزمایش هایی دارای ماهیت مخرب هستند. علاوه بر این، خواص مواد، همانطور که در آزمایش استاندارد برای تخریب تعیین شده، لزوما راهنمای مشخصی برای ویژگی های عملکرد یک جزء پیچیده که بخشی از مونتاژ های مهندسی بزرگتر را تشکیل می دهد نمی باشند .

 

نقص های بسیاری از انواع و اندازه ها ممکن است در هنگام تولید یک ماده یا یک قطعه ایجاد شوند و ماهیت دقیق و اندازه هر گونه نقص بر عملکرد بعدی مولفه تاثیر خواهد گذاشت. نقص های دیگر، از قبیل ترک خستگی یا ترک خوردگی، ممکن است در طول مدت کارکرد در یک ماده ایجاد گردد. بنابراین لازم است ابزار قابل اطمینان برای شناسایی نقص در مرحله تولید و همچنین برای تشخیص و نظارت بر میزان رشد نقص در طول عمر مفید یک قطعه یا دستگاه مونتاژ شده در اختیار داشته باشیم .

 

اغلب مرحله اول در بررسی یک قطعه بازرسی چشمی است. بررسی با چشم غیر مسلح، به جز نقایص نسبتا بزرگ که در سطح واقع شده اند را نشان نمی دهد. اثربخشی بازرسی چشمی می تواند با استفاده از ذره بین افزایش یابد. مناسب ترین نوع آن برای بررسی چشمی یک سطح ذره بین استریو است. درجه بالایی از بزرگنمایی لازم نیست و اکثریت ذره بین هایی که برای این نوع بازرسی در دسترس هستند دارای بزرگنمایی در حدود ۵ تا ۷۵ سانتی متر هستند. بازرسی چشمی نیازی به محدود کردن سطوح خارجی ندارد. پروب های بازرسی نوری، در دو نوع سخت و انعطاف پذیر، برای بازرسی سطوح داخلی تدارک دیده شده اند و این پروب ها ممکن است به حفره ها، لوله ها و کانال ها نیز وارد شوند.