گریس و پمپ گریس صنعتی

خانهگریس و پمپ گریس صنعتی

گریس

مفهوم و اهمیت روانکاری در سرویس و نگهداری تاسیسات صنعتی

روانکاری به عنوان علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر تعریف شده است . اگردر زیر میکروسکوپ به دو سطح که در جوار هم حرکت می کنند نگاه کنید پستی و بلندیهایی روی سطح مشاهده خواهید نمود . زمانی که این عمل اتفاق می افتد تکه هایی از ماده ضعیف کنده شده و ذرات کوچکتر ساینده ای را ایجاد      می کند که خود موجب ساییدگی بیشتر خواهد شد ، روشی که می تواند از این چرخه ی نادرست جلوگیری کند استفاده از یک فیلم روانکار است ،عدم روانکاری اصولی ماشین آلات علاوه بر آنکه باعث تقلیل بازده مکانیکی و پایین آمدن عمر ماشین می شود منجر به فرسایش بیش از حد ، فرسودگی و از کار افتادگی زودرس نیز می شود .

این امر به خوبی بیانگر اهمیت سرمایه گذاری در موضوع سرویس و نگهداری صحیح از تاسیسات صنعتی می باشد که منجر به بهبود بهره وری، کاهش هزینه ها ، حفظ سرمایه و ایجاد ارزش افزوده می گردد .